Sunday, November 29, 2009

Bengkel Pemadam mendapat khidmat NGO & Ahli AkademikSatu bengkel menangani masalah dadah di negeri Johor telah dijalankan di JB baru-baru ini. Bengkel anjuran Pemadam Johor yang dipengerusikan oleh YB Dr Robia Kosai, DUN Muar telah disertai oleh beberapa orang fasilitator dari JIM dan UTM. Para peserta bengkel adalah terdiri dari pegawai-pegawai daerah seluruh Johor, IPT, Pemadam, Pengasih, Jabatan kebajikan Masyarakat dan Jabatan Agama Islam Johor. Fasilitator Program Bengkel Brainstorming pada 12 November 2009 diketuai oleh Prof Madya Dr Hishamuddin Alham dan dihadiri oleh Prof Madya Dr Razali bin Ismail, Prof Madya Dr Mat Hussin bin Yunan, Prof Madya Dr Mohd Zin bin Kandar, Prof Madya Ainullotfi bin Abdul Latif dan En Mohd Za'i Kandar. Selain dari hasil brainstorming session yang akan digunakan bagi merangka dan merancang program dan projek menangani masalah dadah, pihak YB Dr Robia dan Pemadam akan mendapat khidmat lanjut dlam mengendali program nanti Insya Allah. Bagi para fasilitator, ia adalah pengalaman berharga di dalam meningkatkan kemahiran memahami isu-isu sosial dalam masyarakat dan cara mengatasinya.

Bengkel Pra-Strategik Planning Koperasi MusliminBaru-baru ini ALK Koperasi bergabung dengan Pegurus-pengurus dan pegawai Kopersi berkampung selama dua hari mengadakan bengkel di atas. Bengkel di pengerusikan oleh PM Dr Mohd Zin dan fokusnya adalah memperkemaskan pentadbiran dan pengurusan serta perjalanan koperasi dari aspek pengurusan kewangan, perniagaan dan pengurusan pejabat. Beberapa keputusan dipersetujui dengan meletakkan beberapa KPI untuk jangkamasa satu tahun akan datang. Keputusan akan di perhalusi diperingkat Mesyuarat Lembaga yang akan diadakan pada pertengahan Disember 2009. Bengkel ini juga adalah suatu persediaan sebelum Koperasi Muslimin menjalankan Strategik Planning pada tahun hadapan. Koperasi Muslimin Malaysia Berhad kini disenaraikan sebagai di antara koperasi 100 terbaik di negara ini dari sejumlah lebih 5000 buah koperasi di Malaysia. Koperasi Muslimin kini memiliki aset keseluruhan bernilai hampir RM60juta. Semoga Koperasi Muslimin terus maju dan mampu menerajui pelaksanaan Muamat Islam yang unggul di rantau ini.

Deligasi Koperasi Muslimin Malaysia Berhad Melawat HPA Industries

PM Dr Mohd Zin, PM Zakaria dan Ust Basri baru-baru ini berkesempatan membuat lawatan rasmi ke HPA Industries di Sg Petani Kedah dalam usaha membina rangkaian dan mewujudkan perkongsian strategik di antara kedua-dua organisasi Islam yang mempunyai kesamaan dari misi dan visi. Ketiga-tiga mereka adalah Ahli Lembaga Koperasi yang diamanahkan untuk memperolehi beberapa maklumat dan membincangkan usaha-usaha mewujudkan kerjasama dan synergi membangunkan perusahaan dan perniagaan berasaskan Islam. HPA Industries, khususnya HPA Farm mengusahakan makanan halal dan organik bagi keperluan umat Islam. Deligasi Koperasi Muslimin di bawa melawat ke beberapa kilang, hotel, stockist, kedai dan restoran Radik FC. Sesi perbincangan telah memberikan peluang kedua-dua pihak bertukar-tukar makluamt. Beberapa siri perbincangan susulan Insya ALlah akan diadakan bagi membincang bentuk kerjasama dalam bentuk kepakaran san saloran modal bagi memperkasakan lagi penghasilan dan perkhidmatan berasaskan Islam kepada orang ramai. Semoga berjaya.

KORBAN“Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebahagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya satu bahagianpun di akhirat.” (as-syuura :20)

“Katakanlah :jika bapa-bapamu,anak-anakmu,saudara-saudaramu,isteri-isterimu,kaum keluargamu,harta kekayaan yang kamu usahakan,perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai,adalah kamu cintai lebih dari Allah dan rasulnya dan (dari) berjihad di jalannya,maka tunggulah sampai allah mendatangkan keputusannya.”Dan allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasiq.. (at-taubah:24)

“Hai orang-orang yang beriman,sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.”(at-taghabun)

“ya tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa” (al-Furqan:74).

“Sesungguhnya telah berjayalah orang yang telah Islam dan diberi rezeki yang mencukupi keperluannya yang menasabah dan memberi kepuasan kepadanya dengan apa yang telah dikurniakan kepadanya.” (Sabda Nabi)

“Dan mereka berkata: janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini.Katakanlah: “Api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jikalau mereka memahami” (Ataubah 81)

“Sesungguhnya orang mukmin itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka tidak ragu-ragu berjihad dengan harta dan nyawa mereka di jalan Allah. Itulah golongan yang jujur dan benar.” (Al-Hujrat 15).

“Hai orang-orang yang beriman mahu kalian aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang membebaskan kalian dari seksa neraka yang pedih. Hendaklah kalian beriman dengan Allah, Rasul dan kalian berjihad di jalanNya dengan harta dan nyawa kalian. Itu lebih baik untuk kalian sekiranya kalian mengetahui. Kelak akan Allah ampunkan dosa kalian. Allah masukkan kalian dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah masukkan kalian dalam tempat penginapan yang hebat di syurga ‘adnin. Itulah kejayaan yang sebenarnya . Ada satu lagi ganjaran yang kalian amat sukai iaitu kemenangan; pemberian Allah dan kejayaan yang hampir tiba. Berilah tahu berita gembira ini kepada para mukminin.”(AsSoof 10-13)

Rasulullah bersabda:

"من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا" (أخرجه الشيخان).

“ Siapa yang mempersiapkan bekalan orang yang hendak pergi berjihad di jalan Allah maka seolah-olah ia sendiri yang pergi berjihad. Siapa yang melindungi keluarga orang yang pergi berjihad pun dikira ia sendiri turut berjihad.”

“Siapa yang engan berjihad , enggan menyiapkan bekalan orang yang hendak pergi berjihad, atau tidak melindungi keluarga orang yang pergi berjihad dengan baik nescaya Allah akan kenakan hukuman bala pada hari kiamat kelak.”

“Orang-orang kafir membelanjakan harta mereka untuk menghalang orang lain mengikut ajaran Allah. Mereka akan berbelanja akan tetapi mereka akan mengalami kerugian dan penyesalan. Akhirnya mereka akan dikalahkan dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam.” (Al-Anfal 36)

“Bandingan (pahala) untuk orang membelanjakan hartanya di jalan Allah ibarat sebutir gandum yang mampu menyerlahkan tujuh tangkai gandum (yang baru). Setiap tangkai mempunyai seratus butir gandum (baru). Allah mampu menggandakan sesuatu untuk siapa sahaja yang Ia mahu. Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. (Al-Baqarah 261).

Saturday, November 28, 2009

Aqidah membentuk Anak Soleh


Di dalam al-Quran Allah memerintahkan ketua keluarga agar memelihara dirinya dan juga ahli keluarga (isteri dan anak-anak) dari api neraka. Allah berfirman;

“Wahai orang-orang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu…”. (at-Tahrim: 6)

Dalam menghuraikan maksud memelihara keluarga dari api neraka, Saidina Ali berkata; yakni “kamu didiklah mereka serta ajarlah mereka”. Berkata Imam Qatadah; ‘yakni kamu menyuruh mereka supaya mentaati Allah dan menegah mereka dari memaksiatiNya serta kamu melaksanakan tanggungjawab kamu terhadap mereka dengan agama Allah, kamu memerintahkan mereka dengannya dan membantu mereka untuk melaksanakannya. Apabila kamu melihat mereka melakukan maksiat, tegahlah mereka”. Menurut Imam Muqatil; “Menjadi suatu kewajipan ke atas setiap lelaki muslim untuk mengajar ahli-ahli keluarganya (isteri dan anak-anaknya) apa yang difardhukan Allah ke atas mereka dan apa yang ditegah Allah dari mereka”. (Rujuk: Tafsir Ibu Kathir)

Kelahiran anak-anak yang soleh tidak mungkin terhasil jika tidak bersumber manhaj Islam - iaitu AL-Qur'an dan Sunnah. Manhaj Islam perlu digali dan dijadikan asas didalam kehidupan berkeluarga. Suburkan persekitaran keluarga dengan kesuburan iman dan hindarkan jauh-jauh segala unsur-unsur yang melalaikan, sia-sia serta merosakkan iman dan amal. Bersyukurlah anak-anak yang ibu bapanya begitu perihatin dan tahu apakah yag baik untuk dibawa masuk kerumahnya.

“Wahai orang-orang beriman! Sahut dan sambutlah seruan Allah dan RasulNya apabila Ia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang akan menjadikan kamu hidup sempurna”. (al-Anfal: 24)

Umumnya ummat Islam mengetahui adanya tuhan dan menyembah seperti dalam solat, namun ada juga yang tidak mengerti apakah hakikat tuntutan solat sebagai mencegah fashya dan munkar? Bagi memungkinkan keberkesanan dalam didikan Iman dan Islam, pengenalan yang jitu terhadap ALlah adalah suatu yang asas. Sesaorang yang beriman dan bersolat tetapi tidak menolak taghut tidak mempunyai kesempurnaan Iman.

“Dan sesiapa mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia berpegang dengan simpulan yang teguh, yang tidak akan putus selama-lamanya. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (al-Baqarah: 256)

Adapun thagut, maknanya ialah ‘segala yang menyesatkan manusia’ sama ada Iblis, Syaitan dan sebagainya. Menurut Imam Sa’id bin Jubair dan Imam ad-Dhahhak; yang dimaksudkan dengan ‘simpulan yang teguh’ dalam ayat di atas ialah kalimah. Oleh itu anak-anak soleh harus dilahirkan dengan asas utama iaitu menanamkan keimanan yang soheh melalui pengenalan dan penanaman aqidah yang sebenar terhadap Allah Ajjawajalla dan RasulNya..

Pengertian anak soleh


Sering kita dengar dalam masyarakat orang mendoa'kan anak-anak yang baru lahir ... "moga-moga menjadi anak yang soleh.." Doa' sebegitu lahir kerana dalam masyarakat kita sememang percaya bahawa itulah sebaik-baik insan yang perlu diwujdukan, kerana anak yang solah itu akan memudahkan pelbagai perkara dan memberikan kebaikkan di dunia dan akhirat.

Hadith Reasulullah SAW menjelaskan; “Apabila matinya seorang manusia, terputuslah pahala amalannya kecuali dari tiga perkara iaitu: 1. Sedekah jariah; 2. Ilmu yang diambil manfaat dengannya; 3. Anak yang soleh yang mendoakan untuknya”. (Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.)

Anak yang soleh bukan sahaja anak yang bersopan-santun dan taat kepada ibu-bapa sebagaimana yang disangka oleh kebanyakan ibu bapa, tetapi yang lebih utama dari itu ialah anak yang menjaga agamanya. Mengaja agama ini suatu yang sukar dilaksanakan hari ini. Menjaga agama bukan sekadar menjaga solat, tetapi lebih berat dari itu. Anak yang soleh yang menjaga agamanya ialah anak yang ta’at kepada Allah, yang tahu kewajipannya sebagai hamba Allah dan tahu tanggungjawabnya kepada agamanya. Menjaga agama meliputi memastikan seseorang itu menjaga akhlaknya, syariatnya, ibadahnya dan segala amalannya setiap saat. Menjaga akhlak di dalam berpakaian, di dalam pergaulan dan didalam tutur kata. Ada orang yang boleh menjaga solat - cukup lima waktu ... tetapi ramai remaja yang sukar menjaga syariat di dalam berpakaian. Lihatlah di sekeliling anda, ramai remaja yang sudah terikut-ikut dengan fesyen pakaian ketat dan imejnya pun macam artis dan macam selebriti yang bebas. Dan jika itu penampilannya sukarlah dikategorikan sebagai anak yang soleh.

Anak yang ingin menjadi anak soleh harus mengerti ruang lingkup Islam yang bersifat syumul (menyeluruh) yang merangkumi aspek ibadah, akhlak dan syariat. Kefahaman itu pula harus tercerna dalam kehidupannya di mana juga ia berada dan di dalam keadaan apa juga sepanjang waktu dan ketika.

Hormati dan Santuni Kaum Keluarga


Institusi kekeluargaan dalam konteks masyarakat Malaysia khususnya orang-orang Melayu masih kuat terpahat. Ikatan anak-anak dengan ibu bapa serta adik beradik sering menjadi keutamaan di dalam aktiviti khususnya hujung minggu, hari cuti malahan hari-hari perayaan. Selain boleh memberikan perasaan kasih sayang, perasaan selamat (secure) dan hormat menghormati, keluarga juga adalah tempat sesaorang mencurahkan kegembiraan dan tempat mendapatkan bantuan semasa ditimpa kesusahan dan musibah.
Namun kehidupan modern hari ini sudah ada tanda-tanda keregangan hubungan kekeluargaan. Sudah wujud hari ini perasaan saling tidak hormat dan percaya mempercayaai sesama ahli keluarga walaupun sesama adik beradik. Tidak kurang juga yang tidak lagi 'gembira' bersama ibu dan bapa sendiri kerana sebab-sebab yang kecil dan remeh. Selain dari pengaruh kehidupan barat yang bebas, kegagalan mengimabngi kerjaya dan keluarga; kefahaman Islam yang cetek serta kegagalan di dalam melawan nafsu adalah di antara sebab kenapa hal sedemikian berlaku.
Islam dengan jelas memberikan pandangan dan panduan untuk semua umat Islam di dalam hal hubungan kekeluargaan. Sebagai ajaran yang unggul yang datang dari ALlah yang menjadikan manusia, ALlah swt telah memperincikan bagaimana hubungan, tanggungjawab, batasan dan peranan sesaorang terhadap sebagai ahli keluarga samada yang terdekap mahupun keluarga sebelah ibu, bapa mahupun isteri digariskan dengan jelas.
Di dalam kehidupan dalam masyarakat yang tidak sepenuhnya dipimpin oleh persekitaran Islam hari ini, sesaorang individu yang mengaku dirinya adalah anggota harakah Islamiyah, tanggungjawab dan hubungan kekeluargaan melampaui aspek hubungan biologikal semata-mata. Penghormatan dan santunan kita kepada kaun keluarga harus juga bersifat dakwah. Maksunya hubungan yang mempunyai misi suci untuk mengajak mereka kepada kefahaman Islam yang suci, ibadah yang benar dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hubungan adik beradik, anak dan ibu bapa, pakcik dan mak cik, sepupu, ipar duai dan sebagainya harus dijuruskan kepada mengajak mereka kepada keimanan dan ketakwaan. Kita harus merasa berdosa seandainya kenikmatan iman dan islam yang dikecapi tidak dikongsi kepada kaum kelaurga khususnya yang terdekat. Hubungan seumpama itu juga seharusnya menatijahkan terbinanya kekuatan ukhuwwah yang lebih mantap.
Itulah hakikat yang sering dilupakan oleh ramai dikalangan kita. Hubungan kekeluargaan hanya terberhenti sekadar hubungan biologi, sedangkan ALlah akan menanyakan nanti "mengapa tidak kamu sampaikan".

Thursday, November 26, 2009

Ibu Bapa Murabbi


Tugas dan tanggungjawab ibu bapa adalah tugas yang amat berat - umumnya semua orang sedar. Yang pasti setiap ibu bapa akan merasa bertanggungjawab membesarkan anak-anak sebaik mungkin - menyediakan makanan, pakaian, pelajaran dan tidak kurang memastikan anak-anak beroleh kesenangan hidup dengan memenuhi kehendak mereka setelah remaja dan menjadi dewasa.
Bila ku renung jauh, ke sedar bahawa aku sebagai ayah perlu memiliki ciri-ciri Murabbi. Murabbi bermaksud pemimpin, pendidik dan pendorong ke arah rabbaniyah (ketuhanan). Ibu bapa belum melaksanakan amanah seandainya hanya memastikan anak-anak dapat mencapai kesenangan duniawi, sebaliknya ibu bapa mestilah berusaha semampu mungkin untuk memastikan anak-anaknya dapat mencapai kesenangan di hari akhirat kelak. Itu bermaksud bahawa ibu bapa meti berusaha untuk menjadikan anak-anak dapat melaksanakan tugas sebagai hamba Allah (ibadah) dan menjadi khalifah Allah yang amanah.
Hanya mereka yang memiliki ciri-ciri Murabbi akan sensitif terhadap tugas dan tanggungjawab ini, lantas akan berusaha melaksanakan tanggungjawab tersebut. Tugas Murabbi memrluka keupayaan bukan sekedar ilmu dan kata-kata mulut, namun perlu menjadikan kehidupannya, amalan dan kehidupannya adalah suatu perjalanan dakwah dan tarbiyah. Anak-anak tidak sekedar mendapat bimbingan dari aspek tutur katanya tetapi perjuangan hidup ibu bapa di dalam dakwah dan tarbiyah aalah merupakan suatu bentuk 'didikan' yang berupaya membangunkan kefahaman, kesedaran dan ikutan anak-anaknya di dalam proses pembesaran dalam minda, spiritual dan semangatnya. Apakah jalan-jalan yang perlu dilalui oleh ibu bapa untuk memampuka mereka memiliki ciri-ciri murabbi?
(Insya Allah ... tunggu sambungannya).

Membentuk Minat Islam di Bangku SekolahSering disebut masalah gejala sosial dihubungkan dengan para remaja seolah-seolah semuanya remaja bermasalah dan golongan lain bebas dari masalah ?! Jika itu pandangan umum, saya bukan dari kalangan mereka. Saya berani mengatakan bahawa ramai dikalangan remaja yang begitu baik dan tidak layak dihubungkaitkan dengan masalah atau gejala sosial. Saya melihat ramai pelajar sekolah diusia remaja yang memiliki sifat yang positif. Baik hatinya, elok akhlaknya, rajin belajar, membenci maksiat dan rajin memperbaiki diri ke arah ketaqwaan dan amal soleh.
Apa yang terjadi kepada para remaja sekolah sebenarnya banyak bergantung kepada faktor luaran. Jika mereka yang dewasa membantu mewujudkan faktor luaran yang baik, Insya ALlah akan ada kumpulan remaja yang menyahut dan melaksanakan aktiviti yang baik.
Saya berpengalaman menghantar anak-anak ketiga buah sekolah; Sekolah Islam Al-Islah di Sungai Petani, Sekolah Tahfiz Al-Islah (STAIL) di Seberang Perai dan Sekolah Islam Hidayah di Johor Bahru. Saya telah terlibat sebagai Pengerusi PIBG di Islah & Hidayah dan menjadi Pengerusi Lembaga di STAIL dan saya begitu kagum dengan para remaja di tiga sekolah tersebut. Baik pelajar lelaki mahupun perempuannya - Mereka ternyata memiliki akhlak yang baik, adab yang sopan, berdisiplin dengan amalan ibadah dan sering menyerlahkan keunggulan yang tidak dimiliki oleh sesetengah golongan orang dewasa.
Pernah ku lihat sendiri suatu hari di bulan Ramadhan apabila saya berusaha ke sekolah sebelum waktu sahur. Sebak di dada bercampur gembira apabila ku dapati suasana sepi di asrama ... tetapi apabila ku hampiri surau sekolah, anak-anak kecil yang berusia remaja sedang khusyu' menunaikan solat tahajjud beramai-ramai.
Solat berjamaah dengan bacaan surah yang panjang, juga suatu yang sering ku lihat di sekolah-sekolah yang saya sebut di atas. Rasa kehangatan hormat mereka terhadap mereka yang lebih tua sering terpancar apabila kita berjalan di tengah-tengah mereka ... dengan sapa dan salam yang hormat dan bahasa yang lembut.

Bagaimana mereka dapat memiliki akhlak dan ibadah yang mantap seumpama itu? Tentunya disebabkan oleh usaha yang di lakukan oleh mereka yang dewasa yang mengurus sekolah. Anak remaja adalah seumpama kain putih. Jika kita berusaha memberikan contoh tauladan, mewujudkan beah (persekitaran) yang baik, memberikan dorongan yang positif dan mendidik mereka dengan iman dan Islam berlandaskan fikrah Islamiah yang sempurna, Insya ALlah akan lahir generasi remaja yang baik akhlaknya dan elok ibadahnya. Merekalah yang akan menjadi ejen kepada perubahan positif ke arah kebaikkan, kegemilangan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Monday, November 23, 2009

SEMANGAT BERPUTIK DARI KAMPUNG YANG DHOIF


Terlalu banyak jika hendak diceritakan ... lahir, hidup, bermain, belajar, mengaji, nakal, menoreh, .... dan macam-macam lagi aku lalukan untuk hidup dipinggir sebuah kampung yang terpencil. Tiada jalan (kecuali laluan tanah liat berbecak ditepi sebatang parit) ... dinamai Kampung Batang Sepang (Kini dikenali dengan nama Kampung Permatang Sepam) di mukim Benut, di daerah Pontian. Beberapa lama kampung ini tiada bekalan air dan bekalan elektrik - Hanya air dari perigi dan lampu minyak tanah (kerosene). Di dalam surat beranak tertulis tarikh 31/5/1959, tapi hanya ... sekitar 1964 seingatanku aku dipakaikan dengan baju dan seluar pendek batik yang sama dengan baju kurung emak ... (ku mengerti sekarang ... sungguh mulia hati emak ... dalam kesempitan hidup ... mengongsikan sebahagian miliknya untuk ku ... agar aku turut berpakaian..!).
Aku masih ingat rumah berlantai pokok pinang, dibawah rumah itu tempat aku bermain ... dapat ku lihat lagi ayam-ayam peliharaan emak dan bapak ku ... yang menjadi juadah ketika datangnya kenduri/tahlil ... aku yang mengejar untuk menagkap ayam-ayam itu. Tentang hari raya... entah kenapa ... aku tak dapat mengangati suasanasambutan semasa kecilku ... Mungkinkah tiada suatu yang istimewa ? Sudah tentu tiada duit raya pun !
Alhamdulilah ... masih jelas ingatanku bagaimana bapa megimamkan solat dan aku dibelakangnya dipenjuru ruang hadapan rumah ..., Iru adalah antara didikan ayah. a\Aku masih ingat bila datang waktu petang, kampungku menjadi malap, berbalam-balam mentari meninggalkan warna merah dicelah-celah pokok ... durian dan pokok pinang. Aku ingat juga sesekali aku berjalan di belakang ayah balik dari masjid ... ayah menyingsing kainnya dengan tangan memegang bucu kain menyilangkan tangan ke belakang kerana jalan yang berbecak dengan kaki ayam ... aku masih terbayang betis dan peha abah yang kental ... sememang Lek Abu (pak cik ku) pernah berkata setelah ketiadaan ayahku bahawa bapa adalah seorang 'pendekar' ... 'sendo' dan gagah. Namun aku tak pernah melihat bapa membuat demonstrasi keperwiraannya ... kecuali suatu insiden di dalam majlis perkahwinan apabila seorang datang dengan parang pendek bersarung tersangkut di pinggang (macam hendak membuat sesuatu...), lantas bapa bertindak pantas 'mengeluarkan satu buah silatnya' ... dan membuatkan orang itu berhenti untuk meneruskan niatnya. Itulah satu-satunya insiden yang pernah ku lihat... bagimenyelamatkan keadaan (Dengan Izin Allah).
Kehebatan ayah yang sering menjadi insipirasi ialah kerajinan dan ketekunan bekerja dan mendidik kami ... suasana susah mendapatkan rezeki untuk hidup dilalui dengan berbagai cara tanpa jemu. Kreativiti, kesungguhan, kerajinan dan tanpa penat lelah... dihadapi pelbagai cara... mengambil upah menebas bersama adik beradik, menanam pisang, menoreh, menanam padi, berniaga, menjalankan pengangkutan bot berinjin dan apa juga ... asalkan memperoleh rezeki yang halal diusahakan sambil mengajak anak-anak terutama yang lebih dewasa sebagai pendekatan mendidik dan melatih.

Pendidikan Qur'an: Alhamdulillah ... aku masih ingat insan-insan yang pernah mengajar ku membaca Qur'an .. Wak As (Aspereah Hj Othman), dan Wak Som (Hj Som Hj Abd Hamid - imam masjid)... sejumlah sehingga 20 anak-anak mentelaah Qur'an setiap malam selepas maghrib dirumahnya ... tanpa se senpun bayaran ... percuma! ... cuma sebelum maghrib kami beramai-ramai membantu memebrsih kawasan rumah, mengangkat air dari perigi, mencari kayu masak dan apa jua yang termampu kami anak-anak melakukannya. Semoga roh kalian ditempatkan bersama orang-orang yang soleh yang beriman.

Syukur Alhamdulillah... apa pun yang telah ku lalui semasa kecil dan remajaku ... itulah ANUGERAH ALLAH .... sehingga dengan Izinnya kami dapat terus hidup dan hidup sebagaimana yang ada sehingga kini... Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar.

Ayah dan emak ... ku sentiasa do'a kan semoga ALlah membalas segala keikhlasan dan amalmu serta ibadatmu sebagai ganjaran Allah yang berterusan dan semoga Allh swt meletakkan roh ayah dan ibu bersama orang-orang yang soleh di sisi ALlah.

Dari rentetan kisah hidup ini ... disana rupa-rupanya berputik dan terjana SEMANGAT HIDUP. Semoga ia adalah hakikat kehidupan yang akan terus menjadi dorongan buat hamba ini dan menjadi inspirasi generasi yang anak-anakku yang ingin terus thabat dijalanNya yang lurus dan mempersembahkan ibadah hanya sa nya kepada Yang Esa ... Allah Rabbul Alamin.