Sunday, November 29, 2009

KORBAN“Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebahagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya satu bahagianpun di akhirat.” (as-syuura :20)

“Katakanlah :jika bapa-bapamu,anak-anakmu,saudara-saudaramu,isteri-isterimu,kaum keluargamu,harta kekayaan yang kamu usahakan,perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai,adalah kamu cintai lebih dari Allah dan rasulnya dan (dari) berjihad di jalannya,maka tunggulah sampai allah mendatangkan keputusannya.”Dan allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasiq.. (at-taubah:24)

“Hai orang-orang yang beriman,sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.”(at-taghabun)

“ya tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa” (al-Furqan:74).

“Sesungguhnya telah berjayalah orang yang telah Islam dan diberi rezeki yang mencukupi keperluannya yang menasabah dan memberi kepuasan kepadanya dengan apa yang telah dikurniakan kepadanya.” (Sabda Nabi)

“Dan mereka berkata: janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini.Katakanlah: “Api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jikalau mereka memahami” (Ataubah 81)

“Sesungguhnya orang mukmin itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka tidak ragu-ragu berjihad dengan harta dan nyawa mereka di jalan Allah. Itulah golongan yang jujur dan benar.” (Al-Hujrat 15).

“Hai orang-orang yang beriman mahu kalian aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang membebaskan kalian dari seksa neraka yang pedih. Hendaklah kalian beriman dengan Allah, Rasul dan kalian berjihad di jalanNya dengan harta dan nyawa kalian. Itu lebih baik untuk kalian sekiranya kalian mengetahui. Kelak akan Allah ampunkan dosa kalian. Allah masukkan kalian dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah masukkan kalian dalam tempat penginapan yang hebat di syurga ‘adnin. Itulah kejayaan yang sebenarnya . Ada satu lagi ganjaran yang kalian amat sukai iaitu kemenangan; pemberian Allah dan kejayaan yang hampir tiba. Berilah tahu berita gembira ini kepada para mukminin.”(AsSoof 10-13)

Rasulullah bersabda:

"من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا" (أخرجه الشيخان).

“ Siapa yang mempersiapkan bekalan orang yang hendak pergi berjihad di jalan Allah maka seolah-olah ia sendiri yang pergi berjihad. Siapa yang melindungi keluarga orang yang pergi berjihad pun dikira ia sendiri turut berjihad.”

“Siapa yang engan berjihad , enggan menyiapkan bekalan orang yang hendak pergi berjihad, atau tidak melindungi keluarga orang yang pergi berjihad dengan baik nescaya Allah akan kenakan hukuman bala pada hari kiamat kelak.”

“Orang-orang kafir membelanjakan harta mereka untuk menghalang orang lain mengikut ajaran Allah. Mereka akan berbelanja akan tetapi mereka akan mengalami kerugian dan penyesalan. Akhirnya mereka akan dikalahkan dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam.” (Al-Anfal 36)

“Bandingan (pahala) untuk orang membelanjakan hartanya di jalan Allah ibarat sebutir gandum yang mampu menyerlahkan tujuh tangkai gandum (yang baru). Setiap tangkai mempunyai seratus butir gandum (baru). Allah mampu menggandakan sesuatu untuk siapa sahaja yang Ia mahu. Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. (Al-Baqarah 261).

1 comment: